Privacy Policy

Privacy- en cookiebeleid Berdesign en Behiboho.
berdesign.nl en behiboho.nl zijn beide onderdeel van Berdesign waarvan Berdi Hissink eigenaar is.
In dit Privacy- en cookiebeleid wordt onder Berdesign beide bedrijven verstaan. 
Berdesign respecteert de privacy van de bezoekers en gebruikers op de website en draagt er zorg voor dat de gegevens vertrouwelijk worden behandeld. Dit doet Berdesign onder andere door zich te houden aan de wettelijke kaders die de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet biedt.
Het moet voor jou als betrokkene inzichtelijk zijn in hoeverre en op welke manier je persoonsgegevens op een rechtmatige manier worden verwerkt. Daarnaast moet er een gerechtvaardigde reden zijn om jouw persoonsgegevens te verwerken.

Er zullen niet meer persoonsgegevens worden verzameld dan strikt noodzakelijk. Berdesign draagt er zorg voor dat de gegevens vertrouwelijk worden behandeld, dan wel gelijk worden verwijderd nadat datgeen is volbracht waarvoor de gegevens nodig waren.

De website van Berdesign maakt gebruik van een betrouwbaar SSL certificaat om te borgen dat persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Persoonsgegevens die Berdesign verwerkt.
Met betrekking tot het sluiten van een overeenkomst met zakelijke opdrachtgevers verwerkt Berdesign de volgende persoonsgegevens;

 • Bedrijfsnaam
 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Factuur adres / adres gegevens bedrijf
 • KvK nummer

Voor het verwerken van bestellingen via de webshop van Behiboho verwerkt Berdesign de volgende persoonsgegevens;

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Factuur adres / verzend adres
 • Rekeningnummer

Voor het verwerken van retouren via de webshop van Behiboho verwerkt Berdesign de volgende persoonsgegevens;

 • Voor- en achternaam
 • E-mail adres 
 • Telefoonnummer
 • Verzend adres
 • Rekeningnummer

Voor het verwerken van klachten verwerkt Berdesign de volgende persoonsgegevens;

 • Voor- en achternaam
 • E-mail adres 
 • Telefoonnummer

Verplichte informatie in formulieren om de desbetreffende dienst(en) te kunnen uitvoeren worden aangegeven met ‘(verplicht)’. De informatie uit niet-verplichte velden dient alleen voor een betere service; Een gerichte, duidelijke en snelle informatieverstrekking naar de klant over hetgeen waarvoor de klant het formulier invult.

Waarom Berdesign gegevens nodig heeft.
Berdesign vraagt gegevens om de desbetreffende dienst(en) te kunnen uitvoeren.
Berdesign verwerkt deze gegevens voor de volgende doelen;

 • Om de desbetreffende goederen en diensten te kunnen leveren
 • Het verzenden van de nieuwsbrief wanneer men zich hiervoor heeft aangemeld
 • Te kunnen bellen indien dit nodig is voor desbetreffende dienstverlening of informatieverstrekking
 • Te kunnen informeren over wijzigingen van de diensten / kosten
 • Het afhandelen van een betaling
 • Berdesign verwerkt ook persoonsgegevens als Berdesign hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die nodig zijn voor het opstellen van een zakelijke factuur.

Hoe lang worden de gegevens bewaard.
Berdesign zal de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doelen waarvoor je de gegevens hebt opgegeven en niet langer bewaren dan strikt daarvoor nodig is.

Welke gegevens worden bewaard.
In het boekhoudprogramma en de fysieke administratiemap van Berdesign worden de volgende persoonsgegevens bewaard; 

 • Bedrijfsnaam 
 • Voor- en achternaam
 • Factuur adres / verzend adres
 • Rekeningnummer

Facturen en bankafschriften worden bewaard zolang Berdesign hier voor de belastingdienst toe verplicht is, dit is 7 jaar.

Delen met anderen.
Berdesign verstrekt uitsluitend gegevens aan derden, en alleen datgene wat nodig is, t.b.v. de uitvoering van de overeenkomst / om de doelen te kunnen realiseren waarvoor jij je gegevens hebt opgegeven, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting zoals belastingaangifte.

Verwerkers Berdesign.

 • AKSP (boekhoud kantoor)
 • E-boekhouden (boekhoud programma)
 • Hosting2Go (hosting website + e-mail)

Verwerkersovereenkomsten zijn aanwezig.

In kaart brengen websitebezoek.
Berdesign gebruikt slechts functionele cookies.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, tablet of smartphone. Berdesign gebruikt alleen cookies met een technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Klik hier voor verdere toelichting.

Ook al zijn dit privacy-vriendelijke cookies, je kunt alsnog je internetbrowser zo instellen dat deze geen enkele cookie opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. 

Berdesign gebruikt geen tracking-cookies waarbij je over het web wordt gevolgd voor bijvoorbeeld advertenties, gepersonaliseerd aanbod, of andere commerciële doeleinden.

Beveiliging.
Berdesign neemt de bescherming van je persoonsgegevens serieus en heeft passende organisatorische en technische maatregelen getroffen om de verwerking van de persoonsgegevens te beveiligen. Deze zijn afgestemd op het risico van de verwerking en om veiligheidsredenen alleen uitgeschreven in het Verwerkingenregister van Berdesign.
Het risico op misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging zijn hiermee tot het uiterste beperkt.
Indien je vragen hebt over de beveiliging van de door Berdesign ontvangen persoonsgegevens, neem dan contact op via e-mail of bel 06-10013664.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering doen via e-mail; berdi@berdesign.nl. Ditzelfde geldt voor het ontvangen van de geregistreerde gegevens en het overdragen van de gegevens aan een andere partij. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens. Ook kun je vragen met betrekking tot de Privacy Policy aan dit e-mailadres zenden. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraagt Berdesign een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij graag in de kopie je pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart maken en de datum van vandaag en het doel zoals ‘Gegevens inzien Berdesign’ op de kopie schrijven. Dit ter bescherming van je identiteit.
Berdesign zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op het verzoek reageren.

Mocht je niet tevreden zijn over de verwerking van je persoonsgegevens dan kun je terecht bij de
Autoriteit Persoonsgegevens. Zij kunnen besluiten een onderzoek te starten naar de omgang met je persoonsgegevens.

Aansprakelijkheid.
Deze disclaimer is van toepassing op de door Berdi Hissink geëxploiteerde websites, berdesign.nl en behiboho.nl en het e-mailverkeer. Hoewel aan de inhoud van de website grote zorg is besteed, aanvaardt Berdesign geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheden daarvan.
Berdesign is niet aansprakelijk voor virussen, ontstaan door het gebruik van de website. De informatie opgenomen in e-mails is enkel bestemd voor de geadresseerde. Berdesign is niet aansprakelijk voor virussen, ontstaan door het gebruik van elektronische communicatie middelen.

Contactgegevens Berdesign – Behiboho.
Naam eigenaar: Berdi Hissink
Tel. nr.: 06-10013664
E-mail: berdi@berdesign.nl
Postadres en vestigingsadres: Zutphenseweg 121a, 7251 DN Vorden
KvK nr.: 88894568