Voorwaarden Behiboho

Versie 1 april 2023.
Alle onderstreepte woorden en/of links worden geopend in een nieuw tabblad waarin de desbetreffende informatie rustig nagelezen kan worden.

Artikel 1 Algemeen
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op consumenten die producten afnemen van Behiboho.
Behiboho is een merknaam van Berdesign waarvan Mevr. B.A.J. Hissink eigenaar is, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 88894568, vestigings- correspondentie adres Zutphenseweg 121A, 7251 DN in Vorden met BTW-indicatienummer NL004668007B68, e-mail berdi@berdesign.nl.
1.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Behiboho, waarvan Behiboho voor de uitvoering derden dient te betrekken.

Artikel 2 Bestellen en betaalcondities
2.1 Een bestelling kan geplaatst worden via de webshop op de site waarbij betaling gelijk kan worden voldaan via iDEAL, of met achteraf betalen via PayPal. De klant ontvangt een ontvangstbevestiging en factuur per e-mail binnen 24 uur.
2.2 De klant dient de factuur binnen 14 dagen na de factuurdatum te betalen. Wanneer dit niet wordt gedaan is de klant in gebreke en zal een herinnering worden gestuurd. Wanneer na de vervaldatum op de herinnering geen betaling is ontvangen is de klant in verzuim en zal vanaf deze vervaldatum ook de wettelijke rente over het verschuldigde bedrag worden berekend en zullen incassokosten in rekening worden gebracht. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=.
2.3 Eventuele onjuistheden in de verstrekte betaalgegevens van Behiboho dienen te worden gemeld door de klant.
2.4 Wanneer is betaald met een cadeaubon vindt terugbetaling betreft artikel 7 t/m 11 altijd plaats in de vorm van een cadeaubon.

Artikel 3 Leveringsvoorwaarden
3.1 Behiboho streeft ernaar en neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht om bestellingen binnen 2 werkdagen te verwerken. 
3.2 Om het bestelproces niet te vertragen is het van belang dat alle gevraagde klantgegevens correct zijn ingevuld.
3.3 Na het plaatsen van de bestelling ontvangt de klant een ontvangstbevestiging via e-mail binnen 24 uur. Het is dus noodzakelijk dat een correct e-mail adres wordt invult. Vergeet niet de spam-map in de gaten te houden. Na het versturen van de ontvangstbevestiging wordt binnen 2 werkdagen de bestelling verzonden. Hiervan ontvangt de klant track & trace gegevens via e- mail.

Artikel 4 Bezorgen en verzendkosten
4.1 Verzendingen worden gedaan via PostNL en de klant ontvangt hiervan track & trace gegevens.
4.2 Behiboho levert alleen binnen Nederland.

Artikel 5 Prijzen
5.1 Alle prijzen van de producten op de site zijn inclusief 0% BTW. Behiboho is per 1 april 2023 vrijgesteld van de omzetbelasting vanwege de Kleineondernemersregeling.
5.2 Alle prijzen van de producten op de site zijn inclusief verzendkosten.
5.3 Alle prijzen op de site en andere communicatie-uitingen zijn onder voorbehoud van typfouten en systeemfouten. Wanneer een prijs erg afwijkend is, is dit waarschijnlijk een fout. Dit verplicht Behiboho niet tot nakomen. Wanneer de klant dit product heeft besteld zal deze op de hoogte worden gesteld met het voorstel om de bestelling voor de juiste prijs door te voeren of te annuleren.

Artikel 6 Aansprakelijkheid
6.1 Behiboho is nimmer aansprakelijk te stellen voor schade of verlies dat zou zijn veroorzaakt door haar producten. Vooraf aan ieder gebruik van de producten dient de klant deze altijd te controleren op gebreken of slijtage.
6.2 Mocht er toch directe schade zijn ontstaan dat vooraf onoverzienbaar zou zijn geweest en aantoonbaar met bewijs veroorzaakt zou zijn door een product van Behiboho, is alleen het aankoopbedrag van het product de maximale vergoeding dat door Behiboho uitgekeerd zal worden.
6.3 Indien er gebreken zijn die zich binnen 4 weken na ontvangst van het product voordoen geldt de garantie dat deze kosteloos kunnen worden gerepareerd door Behiboho, of kunnen worden geruild voor een vervangend product. Meer informatie onder ‘Garantie’.

Artikel 7 Garantie
7.1 Alle gebruikte materialen zijn voortijdig grondig gecontroleerd op kwaliteit. Versleten materialen worden niet gebruikt. Alle producten van Behiboho worden met zorg gemaakt en zijn uitvoerig gecontroleerd op deugdelijkheid voordat deze worden verkocht.
7.2 Houd er rekening mee dat de kleuren op de site kunnen afwijken van de werkelijke kleuren door verschil van instellingen in beeldschermen. Met het maken van de foto’s wordt er zoveel mogelijk rekening mee gehouden dat de kleuren overeenkomen met de werkelijkheid.
7.3 Het is aan te raden om de producten zoals de kussens en de tassen zo min mogelijk te wassen en indien nodig dit op maximaal 30 graden te doen en binnenstebuiten te keren om strepen te voorkomen.
7.4 Voor de hondenriemen geldt dat deze zo zijn gemaakt dat ze bestand zijn tegen stevig trekken van een hond tot 30 kilogram. Bekijk altijd de staat van de hondenriem voordat je een wandeling maakt. Dit is de verantwoording van de klant waardoor Behiboho nooit aansprakelijk kan worden gesteld voor (indirecte) schade dat veroorzaakt zou kunnen zijn door het kapot gaan van producten van Behiboho.
7.5 Voor alle producten geldt dat een gebrek aan het product zoals losrakende naden kosteloos kunnen worden gerepareerd indien dit binnen 4 weken nadat het product is ontvangen gebeurd. Via e-mail kan binnen 4 weken na ontvangst van de bestelde producten aangegeven worden wat kapot is gegaan met een foto er bij. De klant ontvangt een ontvangstbevestiging per e-mail binnen 24 uur.
De kosten voor het retour sturen worden vergoed, de klant ontvangt een verzendlabel van Behiboho. Het is ook mogelijkheid om het product in te ruilen voor een vervangend product.
7.6 Na 4 weken verloopt de garantie want dan is niet meer uit te sluiten dat het product aan slijtage / intensief gebruik is onderheven.

Artikel 8 Niet goed? Geld terug!
8.1 Is er iets mis met je bestelde product(en)? Laat dit mij zo snel mogelijk weten. Via het contactformulier op de site, via e-mail of telefoon kun je binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelde producten aangeven waarover je niet tevreden bent. Je ontvangt een ontvangstbevestiging per e-mail binnen 24 uur. De kosten voor het retour sturen worden vergoed, de klant ontvangt een verzendlabel van Behiboho.
8.2 De klant kan ervoor kiezen om het product kosteloos te laten repareren of te ruilen, het aankoopbedrag teruggestort te krijgen, of dit bedrag in de vorm van een tegoedbon ontvangen.
8.3 Zonder opgave van reden geldt het herroepingsrecht. Meer informatie onder ‘Bedenktijd (herroepingsrecht) bij online verkoop.’

Artikel 9 Bedenktijd (herroepingsrecht) bij online verkoop.
9.1 Consumenten kunnen binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling, de bestelling zonder opgaaf van reden retour sturen naar de verkoper. Klik hier voor meer informatie en het formulier voor ontbinding / herroeping. De klant ontvangt een ontvangstbevestiging per e-mail binnen 24 uur. De kosten voor het retour sturen zijn voor rekening van de klant.
9.2 Nadat Behiboho de bestelling retour heeft ontvangen zal de terugbetaling plaatsvinden, in ieder geval binnen 14 dagen nadat Behiboho het formulier voor ontbinding / herroeping heeft ontvangen.
9.3 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met de producten en zal dit slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen.
9.4 Eventuele beschadigingen of gebruikerssporen worden onder waardevermindering in rekening gebracht bij de klant.
9.5 Zorg dat je een verzendbewijs hebt van de bezorgdienst zodat je hen kan raadplegen wanneer er iets mis gaat.
9.6 Zakelijke aankopen en op-maat gemaakte unieke producten vallen niet onder deze regeling.

Artikel 10 Ruilen
10.1 Consumenten kunnen binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling, de bestelling ruilen. Via het contactformulier op de site, via e-mail of telefoon kan dit worden aangevraagd. De klant ontvangt een ontvangstbevestiging per e-mail binnen 24 uur. De kosten voor het retour sturen en het heensturen van de ruil zijn voor rekening van de klant.
10.2 Eventuele beschadigingen of gebruikerssporen worden onder waardevermindering in rekening gebracht bij de klant.
10.3 Zorg dat je een verzendbewijs hebt van de bezorgdienst zodat je hen kan raadplegen wanneer er iets mis gaat.
10.4 Zakelijke aankopen en op-maat gemaakte unieke producten vallen niet onder deze regeling.

Artikel 11 Annuleren
11.1 Alleen in een uitzonderlijk geval, wanneer je onverhoopt je bestelling dient te annuleren, is het mogelijk dit zonder bijkomende kosten te doen mits de bestelling nog niet verstuurd is. Via het contactformulier op de site, via e-mail of telefoon kan dit worden aangevraagd. Wanneer de bestelling al verstuurd is zijn de kosten voor het retour sturen voor rekening van de klant.
11.2 Eventuele beschadigingen worden onder waardevermindering in rekening gebracht bij de klant.
11.3 Zorg dat je een verzendbewijs hebt van de bezorgdienst zodat je hen kan raadplegen wanneer er iets mis gaat.
11.4 Zakelijke aankopen en op-maat gemaakte unieke producten vallen niet onder deze regeling.

Artikel 12 Klachtenregeling
12.1 Ben je niet tevreden? Geef het door aan Behiboho. Klik hier om naar het formulier te gaan waar je je klacht kunt melden. Doe dit zo snel mogelijk nadat je de klacht ondervindt. Je ontvangt een ontvangstbevestiging binnen 24 uur via e-mail. Behiboho gaat zo snel mogelijk, zeker binnen 14 dagen aan de slag met een oplossing en je ontvangt hierover een terugkoppeling.

Artikel 13 Toepasselijk recht en geschillen
13.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Behiboho partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
13.2 De rechter in de vestigingsplaats van Behiboho is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet anders voorschrijft. Niettemin heeft Behiboho het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
13.3 Partijen doen een beroep op de rechter nadat zij zich eerst tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 14 Vindplaats en wijziging voorwaarden
14.1 De Nederlandse tekst van deze voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
14.2 Behiboho behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze voorwaarden. Controleer deze voorwaarden daarom regelmatig op de website.
14.3 Deze voorwaarden treden in werking met ingang van 01-04-2023.

Artikel 15 Privacyverklaring
15.1 Aan de privacy rechten van de klant wordt gehoor gegeven waaronder het recht op inzage, correctie, vergetelheid en dataportabiliteit.
15.2 Klik hier voor de Privacy Policy van Berdesign en Behiboho.

Vragen over deze voorwaarden kun je sturen naar berdi@berdesign.nl.